Vodoopskrba

vodoopskrba

obavlja djelatnosti opskrbe pitkom vodom. Sustav vodoopskrbe otoka Raba datira s početka dvadesetog stoljeća. Sa izvorišta Curka i Nadalići u Mundanijama gravitacijskim cjevovodom voda je dovedena do Grada Raba, a radi potreba tadašnjih hotela. Godine 1930.

Odvodnja otpadnih voda

odvodnja

U Gradu Rabu izveden je prvi sustav odvodnje otpadnih voda sa ispustom u more na Veloj Rivi. Godina 1968. i 1969. izvedena je kanalizacija na području Banjola sa pojedinačnim ispustima u more.

Kontakt

Kontakti

Palit 68, 51 280 Rab
Centrala Tel: 051 724 031
Fax: 051 725 073
E-mail: vrelorab@vrelo.hr

Certifikati

Vrelo d.o.o. je 2007. godine započeo sa pripremama za prihvaćanje zakonskih i ostalih regulativa te od 19. rujna 2008. godine posluje prema ISO 9001:2000 standardu koji se odnosi na osiguranje sustava kvalitete.Iste godine krenulo se sa pripremama za prihvaćanje ISO 22000:2005 standarda te od 9. prosinca 2009. godine Vrelo d.o.o. dobiva potvrdu o certifikaciji. Za prihvaćanje ISO 22000:2005 standarda bilo je potrebno prilagoditi se HACCP zahtjevima koji su zasnovani na sustavu kontrole procesa proizvodnje i distribucije prehrambenih proizvoda. Norma ISO 22000:2005 podupire prihvaćanje pristupa lancu hrane kada se razvija, primjenjuje i poboljšava učinkovitost i djelotvornost sustava upravljanja sigurnošću hrane. Svrha HACCP plana je uspostavljanje kontrole nad kritičnim točkama (KKT) u vodoopskrbnom sustavu VRELA radi sprječavanja, uklanjanja ili smanjivanja na prihvatljivu razinu opasnosti za zdravstvenu ispravnost vode. U našem slučaju, ova norma odnosi se na ZAHVAĆANJE, OBRADU I DISTRIBUCIJU VODE U VODOOPSKRBNI SUSTAV.